TJ SOKOL VEJPRNICE

sokol vejprnice

dokumenty

usnesení o změně názvu TJ.pdf
protokol o volbě VV 2016.pdf
stanovy TJ.pdf (s razítkem MV)
jednací řád Valné hromady.pdf
volební řád .pdf
pravidla pro hospodaření s majetkem TJ.pdf
pravidla pro hospodaření s finančními prostředky TJ.pdf
vzor sponzorské smlouvy.pdf
přihláška za člena TJ/SK.pdf
cestovní příkaz - elektronický formulář.xls
evidenční list člena ČSTV.pdf
osvědčení o registraci Finančním úřadem.pdf
potvrzení o zřízení účtu.pdf

html

css